Navigacija

Amira Lekić

producentica (Bosna i Hercegovina)

Amira Lekić rođena je 1975. u Woodstocku, Kanada. Diplomirala je na Univerzitetu u Windsoru na međunarodnim odnosima. Od 1999. živi u Sarajevu, gdje je radila u međunarodnim razvojnim agencijama, poput nevladine organizacije Save the Children. Godine 2007. počinje raditi u filmskoj kući Deblokada, gdje kao izvršna producentica, između ostalih projekata, učestvuje i u produkciji filmova ZA ONE KOJI NE MOGU DA GOVORE i OTOK LJUBAV Jasmile Žbanić, te CURE – ŽIVOT DRUGE Andree Štake. Od 2015. godine radi kao slobodna izvršna producentica i menadžerica produkcije, te sarađuje sa SCCA/pro.bom na mnogobrojnim projektima, uključujući i film SMRT SARAJEVA Danisa Tanovića, zatim s Deblokadom na filmu MUŠKARCI NE PLAČU Alena Drljevića, kao i s ostalim produkcijama u regionu, poput Embassy Films u Dubrovniku i Division Productions u Ljubljani. Članica je EAVE mreže.