Navigacija

Objave

Na konferenciji održanoj u sklopu Sarajevo Film Festivala usvojena deklaracija o spolnoj jednakosti u evropskoj kinematografiji

Na konferenciji „Trenutni položaj žena u filmskoj industriji: pitanje spola. Možemo li bolje?“ održanoj 14. augusta u Sarajevu usvojena je deklaracija u kojoj se poziva na usvajanje politika koje bi doprinjele ukidanju spolne nejednakosti u evropskoj audio-vizuelnoj industriji.

Konferencija u organizaciji Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva inostranih poslova i Sarajevo Film Festivala, bila je jedna od aktivnosti koje Bosna i Hercegovina sprovodi u ulozi zemlje koja trenutno predsjedava Komitetom ministara Vijeća Evrope, a prisustvovali su joj predstavnici ministarstava kulture i filmskih fondova iz cijele Evrope. Konferenciju je otvorio Ministar civilnih poslaova BiH Adil Osmanović. Tokom dana, učesnicima su se obratili predstavnici niza relevantnih organizacija, uključujući predstavnike državnih filmskih fondova i Evropske ženske audio-vizuelne mreže, koji su govorili o relevantnim slučajevima i primjerima najbolje prakse u svojim zemaljama.

Na kraju konferencije usvojena je deklaracija u kojoj se naglašava “da istinski demokratsko društvo mora u potpunosti i podjednako iskoristiti vještine, talent i kreativnost i žena i muškaraca” i kojom se Vijeće Evrope poziva da ohrabri zemlje članice da sprovedu politike kojima bi se smanjila spolna neravnopravnost u evropskoj audio-vizuelnoj industriji.

U deklaraciji je predloženo da se posredstvom Eurimages fonda sprovode niz mjera, uključujući:

  • da se zemlje članice ohrabre da prikupljaju relevantne statističke pokazatelje razvrstane po osnovu spola i da analiziraju uzroke marginalizacije žena;
  • da se zemlje članice ohrabre da usvoje politike jednakosti čij bi cilj bio da se ženama olakša pristup javnim finansijskim sredstvima;
  • da se sačine mjere koje bi imale za cilj da se osigura ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena na ključnim pozicijama unutar audio-vizuelne industrije;
  • da se poveća vidljivost ženskih filmskih umjetnica;
  • da se poveća nivo svijesti o ovom pitanju putem organizacije konferencija i izdavanja studija za čije bi potrebe bile prikupljene i u kojima bi bile objavljene  informacije o primjerima najboljih praksi;
  • da se ohrabre filmski stvaraoci da pokažu više senzibiliteta za bolju zastupljenost žena na ekranu.

Kompletan tekst deklaracije možete pogledati ovdje.

Na konferenciji održanoj u sklopu Sarajevo Film Festivala usvojena deklaracija o spolnoj jednakosti u evropskoj kinematografiji
Kinoprikazivačka djelatnost i filmske koprodukcije u svijetu bez granica su teme o kojima će se diskutovati u okviru Regionalnog foruma Sarajevo Film Festivala
“Trenutni položaj žena u filmskoj industriji: pitanje spola. Možemo li bolje?”
Sarajevo Film Festival i Kreativna Evropa/MEDIA program Evropske komisije razmatraju izazove sa kojima se suočava filmska industrija
Sarajevo Film Festival lansira nove industrijske incijative