Navigacija

Pretpremijere

Godine 2014. Sarajevo Film Festival pokrenuo je novi program: Pretpremijere. 

Glavni cilj bio je kreirati program zajedno sa vodećim distributerskim i produkcijskim kompanijama iz bivše Jugoslavije kako bi se poboljšala distribucija lokalnih filmova na regionalnom tržištu.