Navigacija

Pravila za prijavljivanje filmova

Prijava filmova za programe 23. Sarajevo Film Festivala se može izvršiti isključivo u skladu sa prihvatanjem odredbi Pravilnika Sarajevo Film Festivala za prijavu filmova kao i uz ispunjavanje Uslova za prijavljivanje filmova.

 

ORGANIZATORI

 

Obala Art Centar Sarajevo je osnivač i organizator Sarajevo Film Festivala. Sarajevo Film Festival je događaj koji se održava jednom godišnje u prostorijama kina Obala Art Centra, te na ostalim lokacijama u Sarajevu. Finansijsku pomoć Festivalu obezbjeđuju institucije vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima, druga udruženja, domaće i međunarodne institucije, te komercijalni sponzori.

 

CILJEVI

 

Sarajevo Film Festival je međunarodni filmski festival. Posebni cilj Festivala je promovisanje i pomaganje razvoja regionalne kinematografije i regionalnih autora. Zadatak Festivala jeste da djeluje kao glavno sastajalište, na kojem se, kroz predstavljanje najboljih i najnovijih dostignuća u svjetskoj filmskoj industriji, međunarodna i regionalna kinematografija spajaju u duhu međusobne saradnje i kulturne razmjene. Sarajevo Film Festival svoj Takmičarski program posvećuje isključivo regionalnom filmu, predstavljajući publici regionalne, međunarodne i svjetske premijere filmova iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, Gruzije, Kipra, Kosova*, Mađarske, Makedonije, Malte, Moldavije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske. Duh Festivala je duh otkrića, stoga Festival teži da bude katalizator razvoja kinematografije jugoistočne Evrope, posebno putem industrijskog segmenta CineLink - dani filmske industrije, programa za mlade regionalne filmske autore Talents Sarajevo, te lansiranjem najboljih dostignuća regionalne kinematografije na širu evropsku filmsku scenu.

 

Član 1.

23. Sarajevo Film Festival će se održati u Sarajevu od 11. do 18. augusta 2017. godine.

 

Član 2.

Odbor Selektora Sarajevo Film Festivala odabire i poziva filmove na učešće u Takmičarskim programima Festivala, kao i u nekoliko netakmičarskih programa.

 

Prijava za učešće otvorena je za filmove koji su producirani u periodu od 12 mjeseci prije početka Festivala (osim za Takmičarski program – Studentski film gdje je rok 18 mjeseci), isključivo za sljedeće programe:

 

Takmičarski program – Igrani film

Takmičarski program - Kratki film

Takmičarski program - Dokumentarni film

Takmičarski program – Studentski film

Evropski kratki film

Dječiji program

TeenArena

    

Prijave za filmove će biti prihvaćene samo ako se uklapaju u profile gore navedenih programa.

 

Format prikazivanja filmova je DCP. Ostali formati po zahtjevu, u zavisnosti od kina.

 

Član 3.

Nakon odabira filma, te nakon prihvatanja poziva za učešće na Festivalu, film se ne može povući.

 

Član 4.

Svi filmovi se moraju prikazati na svom izvornom jeziku. Ukoliko izvorni jezik nije engleski jezik, kopija filma za prikazivanje mora imati engleske titlove (ukoliko nije dogovoreno drugačije). Sve troškove titlovanja na engleski jezik snosi Učesnik.

 

Nadalje, svi filmovi koji sadrže dijaloge na jeziku koji nije bosanski, hrvatski ili srpski jezik će biti titlovani na bosanski, hrvatski ili srpski jezik elektronskim putem. Priprema i prezentacija titlova na lokalnom jeziku je odgovornost Festivala.

 

Član 5.

Ukoliko ne postoje posebne odredbe, sve filmske prijave za programe Evropski kratki film, Dječiji program i TeenArena se moraju predati Festivalu do 12. maja 2017. godine, a za programe Takmičarski program - Igrani film, Takmičarski program - Kratki film, Takmičarski program - Dokumentarni film, i Takmičarski progam – Studentski film se moraju predati Festivalu do 26. maja 2017. godine. 

 

Festival nije obavezan dati komentar ili razlog ukoliko ne odabere film za učešće u jednom od Programa Festivala.

 

Član 6.

Sve prijave moraju sadržavati sljedeće:

Odgovarajuće popunjen online prijavni obrazac

Uploadovan film (ukoliko je film sa neengleskog govornog područja potrebni su i titlovi na engleskom jeziku)

 

Alternativno, prijave se mogu poslati poštom, i to otprintan popunjen prijavni obrazac i screener u „.mp4“ fajl-formatu sa označenim nazivom filma, imenom reditelja/rediteljice i titlovima koje sadrži (ukoliko je film sa neengleskog govornog područja potrebni su i titlovi na engleskom jeziku). Prijave se šalju na račun pošiljaoca, na adresu naznačenu na prijavnom obrascu, sa naznakom programa za koji se aplicira. Festival zadržava pravo da odbije pošiljku koja ima dodatne troškove.

 

6a.

Za filmove odabrane za prikazivanje na Festivalu moraju se dostaviti i:

Fotografija reditelja/rediteljice

Biografija i filmografija reditelja/rediteljice

Jedna ili više fotografija iz filma

Dijalog lista ili spotting lista, na engleskom jeziku

Isječci iz filma/ trailer filma

Poster u elektronskoj formi

 

6b. Dodatno, za filmove odabrane za prikazivanje u takmičarskim programima moraju se dostaviti i:

Fotografije glavnog glumca ili glumice

Biografija i filmografija glavnog glumca ili glumice

Lista članova ekipe filma koji će prisustvovati Festivalu

 

Gore navedeni materijali se ne vraćaju pošiljaocu.

 

Član 7.

Festival zadržava pravo da koristi sav materijal naveden u Članu 6. u promotivne svrhe ili u svrhu sastavljanja Festivalskog kataloga. Festival ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve nepreciznosti u objavljenim informacijama o filmu, ukoliko se takve nepreciznosti pojavljuju u materijalu podnešenom u okviru prijave.

 

Član 8.

Za vrijeme trajanja Festivala, izabrani filmovi će biti dostupni u digitalnoj video biblioteci, otvorenoj isključivo za filmske profesionalce i novinare.

Prihvatajući učešće u Festivalu, Učesnik daje dozvolu da njegov film bude uključen u video biblioteku, osim u slučaju drugačijeg dogovora s Festivalom.

 

Član 9.

Sve filmske kopije odabranih filmova moraju stići u Bosnu i Hercegovinu do 30. jula 2017. godine, i moraju ostati dostupne Festivalu tokom čitavog perioda trajanja Festivala, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Svi učesnici su obavezni djelovati prema festivalskim uputstvima o slanju filmova (uputstva o slanju filma će se poslati reditelju/ rediteljici, producentu/producentici ili drugom predstavniku filma nakon odabira filma za prikazivanje na Festivalu).

 

Festival plaća troškove prevoza za odabrane filmove u jednom pravcu, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Festival je također odgovoran za usluge carinjenja materijala u Bosni i Hercegovini.

 

Sve filmske kopije će biti vraćene u periodu od četiri sedmice po završetku Festivala. Koliko je moguće, Festival će poštovati želje Učesnika u vezi s vraćanjem filmskih kopija. Ukoliko se film treba proslijediti na adresu koja nije ista kao adresa pošiljaoca, nova adresa se mora jasno naznačiti, uz naznaku željenog datuma pristizanja filma na datu povratnu adresu.

 

Osiguranje filmske kopije počinje od momenta kada se ista preuzme od DHL-a ili drugog prevoznika u Sarajevu. Osiguranje traje do momenta ponovnog slanja filma na sljedeću destinaciju. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, u slučaju oštećenja ili gubitka filmske kopije tokom Festivala, Festival je jedino odgovoran za trošak izrade nove filmske kopije po važečim standadnim laboratorijskim cijenama.

 

Bilo kakvo oštećenje filmske kopije mora se pismeno prijaviti Festivalu najdalje u roku od mjesec dana nakon povratka filmske kopije, a prije sljedećeg prikazivanja filma. Svi zahtjevi za odštetu će se uspoređivati prema prijavljenom stanju filmske kopije.

 

Član 10.

Međunarodni žiri za selekciju filmova za Takmičarski program će biti sastavljen od istaknutih predstavnika iz oblasti kulture, filmske teorije, kritike, te odabranih filmskih autora i producenata. Bit će sastavljeno četiri međunarodna žirija, po jedan za svaki takmičarski dio - za igrani, kratki, dokumentarni i studentski film.

 

Većina članova svakog od ova četiri žirija bit će stanovnici drugih zemalja a ne zemlje domaćina Festivala.

 

Nijedan od članova žirija neće biti izabran ukoliko je učestvovao u stvaranju ijednog od filmova u takmičarskim programima.

 

Član 11.

Članovi žirija za Takmičarski program - Igrani film će dodijeliti sljedeće nagrade: 

Srce Sarajeva za najbolji igrani film – 16.000 EUR (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici i producentu/ producentici filma)

Srce Sarajeva za najboljeg reditelja/ rediteljicu – 10.000 EUR 

Srce Sarajeva za najbolju glumicu – 2.500 EUR

Srce Sarajeva za najboljeg glumca – 2.500 EUR

 

Članovi žirija za Takmičarski program - Kratki film će dodijeliti sljedeće nagrade: 

Srce Sarajeva za najbolji kratki film. – 2.500 EUR (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

Specijalno priznanje Žirija (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

Specijalno priznanje Žirija (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

    

Članovi žirija za Takmičarski program - Dokumentarni film će dodijeliti sljedeće nagrade: 

Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film – 3.000 EUR (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

Nagrada za najbolji film o ljudskim pravima – 3.000 EUR (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

Specijalna nagrada Žirija – 2.500 EUR (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

Specijalno priznanje Žirija (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

 

Članovi žirija za Takmičarski program - Studentski film će dodijeliti sljeću nagradu: 

Srce Sarajeva za najbolji studentski film. – 1.000 EUR (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

Specijalno priznanje Žirija (dodjeljuje se reditelju/ rediteljici filma)

 

Svi navedeni iznosi predstavljaju bruto iznos nagrade.

 

Sarajevo Film Festival zadržava pravo da obezbijedi i dodatne partnerske nagrade. Više informacija o partnerskim nagradama se može naći na www.sff.ba

 

Član 12.

Dobitnici nagrada dužni su prisustvovati Ceremoniji zatvaranja Festivala, koja će se održati 17. augusta 2017. Dobitnici nagrade su također dužni navoditi nagradu sa nazivom pod kojim im je dodijeljena, u svim medijskim i promotivnim materijalima, kako nacionalnim tako i međunarodnim.

 

Član 13.

Poziv za učešće u Takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala mora ostati u povjerenju između Rukovodstva Festivala i Učesnika sve dok Festival ne odluči da to javno objavi.

 

Član 14.

Učestvovanje na Sarajevo Film Festivalu pretpostavlja prihvatanje svih gore navedenih odredbi, kao i Uslova za prijavljivanje filmova. Upravni odbor Sarajevo Film Festivala ima zakonsku snagu da rješava sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom.

 

 

USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE FILMOVA

 

TAKMIČARSKI PROGRAM - IGRANI FILM

 

Takmičarski program – Igrani film Sarajevo Film Festivala predstavlja okvir za prezentaciju i promociju filmova iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, Gruzije, Kipra, Kosova*, Mađarske, Makedonije, Malte, Moldavije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

 

Reditelj/ rediteljica i većina autorske ekipe moraju biti iz gore navedenih država kao i produkcija filma.

 

 

Član 1.

U razmatranje za ulazak u selekciju ovog programa mogu ući samo filmovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

Filmovi koji će u Takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala imati minimalno Regionalnu premijeru, odnosno nisu predstavljeni javnosti u gore navedenim zemljama Regije, sa eventualnim izuzetkom jedne nacionalne premijere u zemlji porijekla filma

Filmovi koji nisu ranije prikazivani na televiziji ili na Internetu / VOD

Filmovi koji su producirani za televizijsko prikazivanje također mogu ući u razmatranje za selekciju ukoliko postoje planovi da se dati film predstavi i u kinima. 

Filmovi moraju biti duži od 60 minuta

 

Format prikazivanja filmova je DCP. Ostali formati po zahtjevu, u zavisnosti od kina.

 

Član 2.

Producent/ producentica odabranog filma je dužan obezbijediti prisustvo barem četiri člana ekipe filma na Festivalu (reditelja/ rediteljice, producenta/ producentice, glavnog glumca i/ ili glavnu glumicu). Reditelj/ rediteljica i/ili producent/ producentica datog filma moraju prisustvovati Festivalu i predstaviti film publici. Festival se obavezuje da će pokriti troškove puta i smještaja za šest noći za sve članove ekipe filma prisutne na Festivalu (za najviše četiri člana).

 

Član 3.

Članovi ekipe odabranog filma koji prisustvuju Festivalu dužni su promovisati svoj film prisustvovanjem zvaničnoj press konferenciji, foto sesiji, predstavljanju filma prije njegovog prikazivanja, te intervjuima sa odbranim medijskim partnerima Sarajevo Film Festivala.

 

 

TAKMIČARSKI PROGRAM – KRATKI FILM

 

Takmičarski program – Kratki film Sarajevo Film Festivala predstavlja okvir za prezentaciju i promociju filmova iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, Gruzije, Kipra, Kosova*, Mađarske, Makedonije, Malte, Moldavije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

 

Reditelj/ rediteljica i većina autorske ekipe moraju biti iz gore navedenih država kao i produkcija filma.

 

Član 1.

Ukoliko ne postoje posebne odredbe, samo filmovi koji ispunjavaju sljedeće uslove mogu se razmatrati za selekciju ovog Programa:

Filmovi koji su producirani u roku od 12 mjeseci prije početka Sarajevo Film Festivala

Filmovi koji nisu ranije prikazivani na televiziji ili na Internetu / VOD

Filmovi koji ne traju duže od 30 minuta uključujući i završnu špicu

 

Format prikazivanja filmova je DCP. Ostali formati po zahtjevu, u zavisnosti od kina.

 

Član 2.

Producent/ producentica odabranog filma je dužan/na obezbijediti prisustvo reditelja/ rediteljice filma na Festivalu Reditelj/ rediteljica filma obavezan/na je prisustvovati Festivalu i predstaviti svoj film. Festival se obavezuje da će pokriti troškove puta i smještaja za četiri noći za reditelja/ rediteljicu. 

 

Član 3.

Reditelj/rediteljica odabranog filma koji/ja prisustvuje Festivalu dužan/na je promovisati svoj film prisustvovanjem razgovoru o filmu, foto sesiji, predstavljanju filma prije njegovog prikazivanja, te intervjuima sa odabranim medijskim partnerima Sarajevo Film Festivala.

 

 

TAKMIČARSKI PROGRAM – DOKUMENTARNI FILM

 

Takmičarski program – Dokumentarni film Sarajevo Film Festivala predstavlja okvir za prezentaciju i promociju filmova iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, Gruzije, Kipra, Kosova*, Mađarske, Makedonije, Malte, Moldavije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

 

Reditelj/ rediteljica i većina autorske ekipe moraju biti iz gore navedenih država kao i produkcija filma.

 

Član 1.

Samo filmovi koji ispunjavaju sljedeće uslove mogu se razmatrati za selekciju ovog Programa:

Prednost imaju filmovi koji će u Takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala imati Svjetsku, Međunarodnu ili Regionalnu premijeru.

Filmovi koji su producirani tokom 2016. i 2017. godine

Filmovi koji prije prikazivanja na Sarajevo Film Festivalu nisu imali više od dva učešća na festivalima ili drugim javnim manifestacijama u gore navedenim zemljama Regije, uz eventualno nacionalnu premijeru u zemlji porijekla filma

Filmovi koji nisu prikazivani na Internetu / VOD

Filmovi koji nisu televizijski prikazivani u zemljama koje pripadaju bosanskom, hrvatskom ili srpskom govornom području

Filmovi iz Bosne i Hercegovine ne smiju biti javno prikazivani u Bosni i Hercegovini prije Sarajevo Film Festivala

Filmovi bilo kojeg trajanja

Sve gore navedeno vrijedi za sve varijante istog filma (kraće i duže)

 

Format prikazivanja filmova je DCP. Ostali formati po zahtjevu, u zavisnosti od kina.

 

Član 2.

Producent/producentica odabranog filma je dužan/na obezbijediti prisustvo jednog člana ekipe filma na Festivalu (reditelja/ rediteljicu ili producenta/ producenticu). Reditelj/ rediteljica ili producent/ producentica filma obavezan/na je prisustvovati Festivalu i predstaviti svoj film. Festival se obavezuje da će pokriti troškove puta i smještaja za ukupno šest noći za reditelja/ rediteljicu ili producenta/ producenticu pozvanog/nu da prisustvuje Festivalu.

 

Član 3.

Reditelj/ rediteljica ili producent/ producentica odabranog filma koji/ja prisustvuje Festivalu dužan/na je promovisati dati film učestvovanjem na zvaničnim mjestima Sarajevo Film Festivala kao Docu Corner, te predstavljanju filma prije i nakon njegovog prikazivanja, kao i intervjuima sa odabranim medijskim partnerima Sarajevo Film Festivala.

 

 

TAKMIČARSKI PROGRAM – STUDENTSKI FILM

 

Takmičarski program – Studentski film Sarajevo Film Festivala predstavlja okvir za prezentaciju i promociju filmova iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Grčke, Gruzije, Kipra, Kosova*, Mađarske, Makedonije, Malte, Moldavije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

 

Producent filma mora biti filmska škola, fakultet ili umjetnička akademija iz gore navedenih država. Student/ studentica koji aplicira mora biti porijeklom iz neke od zemalja regije.

 

Član 1.

Ukoliko ne postoje posebne odredbe, samo filmovi koji ispunjavaju sljedeće uslove mogu se razmatrati za selekciju ovog Programa:

Igrani, dokumentarni i animirani filmovi 

Filmovi koji su producirani u roku od 18 mjeseci prije početka Sarajevo Film Festivala

Filmovi koji nisu ranije prikazivani na televiziji ili na Internetu / VOD

Filmovi koji ne traju duže od 60 minuta uključujući i završnu špicu

 

Format prikazivanja filmova je DCP. Ostali formati po zahtjevu, u zavisnosti od kina.

 

Član 2.

Producent/ producentica odabranog filma je dužan/na obezbijediti prisustvo reditelja/ rediteljice filma na Festivalu. Reditelj/ rediteljica filma obavezan/na je prisustvovati Festivalu i predstaviti svoj film. Festival se obavezuje da će pokriti troškove puta i smještaja za sedam noći za reditelja/ rediteljicu. 

 

Član 3.

Reditelj/rediteljica odabranog filma koji/ja prisustvuje Festivalu dužan/na je promovisati svoj film prisustvovanjem razgovoru o filmu, predstavljanju filma prije njegovog prikazivanja, te intervjuima sa odabranim medijskim partnerima Sarajevo Film Festivala.

 

 

OSTALI PROGRAMI FESTIVALA

 

- Evropski kratki film

- Dječiji program (dugometražni i kratki filmovi za djecu)

- TeenArena (dugometražni i kratki filmovi za tinejdžere i omladinu)

 

Dugometražni filmovi moraju biti duži od 60 minuta. 

Kratki filmovi ne smiju trajati duže od 30 minuta uključujući i završnu špicu.  

 

Član 1.

Gore navedeni programi Sarajevo Film Festivala prihvataju međunarodne filmske prijave. Svi prijavljeni filmovi moraju biti producirani u toku 2016. i 2017. godine. 

 

Format prikazivanja filmova je DCP. Ostali formati po zahtjevu, u zavisnosti od kina.

 

Član 2.

Filmove koji se prikazuju u okviru ostalih programa Sarajevo Film Festivala odabire direktno Odbor selektora Sarajevo Film Festivala, i ti programi ne podliježu javnom procesu prijavljivanja. 

 

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da se obratite na email adresu: programmes@sff.ba

 

Molimo da svoje filmske prijave pošaljete na sljedeću adresu:

Art Servis

Za Sarajevo Film Festival

NAZNAČITE PROGRAM ZA KOJI SE PRIJAVLJUJETE

Hamdije Kresevljakovica 13

71 000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Tel: + 387 33 221 516 ili +387 33 209 411

Fax: + 387 33 263 381

e-mail: programmes@sff.ba

 

* Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je s Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.