Navigacija

Objave

PRAVILNIK O učešću u programu VOLIM FILM 30. Sarajevo Film Festivala

Program VOLIM FILM ima za cilj da promoviše vrijednosti kinematografije i filmske umjetnosti, te da motiviše publiku da prisustvuje projekcijama

1. OPŠTE ODREDBE

Program VOLIM FILM ima za cilj da promoviše vrijednosti kinematografije i filmske umjetnosti, te da motiviše publiku da prisustvuje projekcijama. Ovim programom Sarajevo Film Festival slavi kulturu odlaska u kino i motiviše publiku da dolazi na projekcije u toku cijele godine.

Program je usmjeren ka tome da filmofilima pruži priliku da upoznaju autore i druge profesionalce iz industrije i komuniciraju s njima kako bi dobili jasnu sliku o trendovima u svijetu filma.

Učesnici programa VOLIM FILM će imati priliku da prisustvuju projekcijama i posebnim programima Sarajevo Film Festivala, da upoznaju autore i goste iz filmske industrije.

2. IZBOR UČESNIKA

Poziv na učešće u programu VOLIM FILM objavljuje se prije početka 30. Sarajevo Film Festivala. Odbor Sarajevo Film Festivala određuje broj učesnika u programu VOLIM FILM 30. Sarajevo Film Festivala, prema raspoloživim kapacitetima i trenutnoj situaciji.

Za učešće se mogu prijaviti kandidati starosti od 15 do 28 godina, osobe u trećoj životnoj dobi te osobe sa invaliditetom. Aplikacija se sastoji od informacija o aplikantima i kratkog pisma motivacije u kojem aplikanti opisuju interes za film/kino/festivale. Nije potrebno da aplikanti imaju bilo kakve profesionalne veze sa filmskom industrijom ili da aktivno učestvuju u njoj.

Odbor Sarajevo Film Festivala vrši odabir i procjenjuje kvalitet aplikacija, na osnovu kojih se vrši izbor sudionika programa.

3. PRAVILA UČEŠĆA

Učešće u programu VOLIM FILM je dobrovoljno i bez naknade.

Učesnici će dobiti posebne akreditacije Sarajevo Film Festivala, na osnovu kojih će imati besplatan pristup određenim festivalskim lokacijama, projekcijama i posebnim programima.

Učesnici će dobiti potrebne materijale za učešće u programu VOLIM FILM.

Učesnici programa VOLIM FILM obavezni su ispunjaviti rasporedom predviđene aktivnosti. Ukoliko propuste tri obavezne aktivnosti, više nemaju pravo biti dio programa Volim film, i akreditacija im se poništava.

Učesnici se u velikoj mjeri ohrabruju da prisustvuju projekcijama “SFF preporučuje”. Projekcije “SFF preporučuje” imaju za cilj da učesnicima programa VOLIM FILM predstave kulturalne različitosti svijeta prikazane kroz kinematografiju. Većina projekcija “SFF preporučuje” će biti popraćena razgovorima u toku kojih će učesnici programa VOLIM FILM imati priliku da razmijene dojmove i razgovaraju o temi filmova s autorima i ekipom.

3.1 Posebni programi i projekcije

Učesnici će za svaki dan dobiti poseban program sa rasporedom svojih aktivnosti koje uključuju obavezno prisustvo na određenim filmskim projekcijama i događajima. Dan nakon projekcija, učesnici programa VOLIM FILM će sa koordinatorom ili sa festivalskim gostima sudjelovati u razgovoru o filmovima koje su gledali tog ili prethodnog dana na različitim programima. To uključuje između ostalog programe Kafa sa..., Masterclasse, Tribute to, SFF Partner Presents, Suočavanje s prošlošću / Dealing with the Past, Dan ljudskih prava / Human Rights Day itd.

3.2 Projekcije po izboru

Učesnici takođe imaju priliku da prisustvuju projekcijama po vlastitom izboru, koje se ne poklapaju sa njihovim dnevnim rasporedom programa VOLIM FILM.

Sa VOLIM FILM akreditacijom učesnici će moći dobiti dvije gratis ulaznice dnevno (jedna ulaznica po filmu) po vlastitom izboru. Izdavanje ulaznica će se vršiti u skladu sa kapacitetima kino sala.

3.3 SFF preporučuje projekcije

Pored obaveznih projekcija i programa te projekcija po izboru, učesnicima će se dnevno ponuditi do 3 preporuke projekcija za koje će se moći prijaviti u određenom kapacitetu. Projekcije “SFF preporučuje” se biraju sa ciljem da se upotpuni gledateljsko iskustvo učesnika programa VOLIM FILM. U toku projekcija “SFF preporučuje”, učesnici će imati priliku da pogledaju filmove koji se bave najrazličitijim temama i predstavljaju različita kulturološka iskustva.

U toku ovih projekcija, učesnici će se upoznati sa ulogom koju kinematografija igra u različitim dijelovima svijeta, što će im omogućiti uvid u tematski i stilski različite prikaze svijeta kroz filmski objektiv.

Suštinski cilj programa VOLIM FILM je da odabrana grupa ljubitelja filma ima pristup najtraženijem i najatraktivnijem programima Festivala, i to bez ikakve financijske naknade. Pored iskustva gledanja, učesnicima se pruža prilika da promišljaju i razgovaraju o filmovima koje gledaju sa autorima filmova uvrštenih u određene programe.

4. KOORDINACIJA I ORGANIZACIJA

Odbor Sarajevo Film Festivala odobrava učešće u programu VOLIM FILM, i nadležan je za program.

Koordinator programa VOLIM FILM je jedina kontakt osoba učesnika programa. Koordinator će organizovati svakodnevne sastanke sa učesnicima.

Učesnici u programu VOLIM FILM će biti u kontaktu sa koordinatorom svako jutro barem pola sata prije prve projekcije/dnevnog događaja, kako bi dogovorili dnevne aktivnosti i razgovarali o filmovima koje su gledali prethodnog dana.

Koordinator programa VOLIM FILM će voditi evidenciju o prisustvu na projekcijama.

Žiri Takmičarskog programa - igrani film 30. Sarajevo Film Festivala
Maja Izetbegović voditeljica ceremonije otvaranja 30. Sarajevo Film Festivala
Svjetska premijera filma „Nakon ljeta“ Danisa Tanovića otvara 30. Sarajevo Film Festival
Poziv mladima: Snimi kratki video za „Films for Future / Filmovi za budućnost", dođi na 30. Sarajevo Film Festival i osvoji vrijedne nagrade
Akreditacije za 30. Sarajevo Film Festival