Navigacija

Pravila upotrebe web stranice

Ovo je stranica Sarajevo film festivala ( u daljem tekstu: “SFF”) Uvjeti navedeni u nastavku teksta odnose se na sadržaj i korištenje web stranice SFF-a. Korištenjem web stranice SFF-a, posjetilac (u daljem tekstu: “Korisnik”) prihvaća navedene uvjete.


Korištenje

Korisnik može konsultirati i koristiti ovu web stranicu, kao i informacije, podatke, softver, usluge i druge sadržaje koje na ovoj web stranici nude SFF i treća lica (u daljem tekstu zajedno: “sadržaj”) isključivo u svrhu ostvarivanja informacija. Zabranjeno je koristiti ovu web stranicu i njen sadržaj na način koji će prouzrokovati štetu drugim internet korisnicima ili SFF-u ili na način koji se može negativno odraziti na adekvatno funkcioniranje web stranice ili njenog sadržaja. Isto tako zabranjeno je koristiti dijelove web stranice koji nisu dostupni općoj javnosti pod lažnim imenom ili izbjegavajući mjere zaštite.


Tačnost i cjelovitost

Premda činimo sve napore kako bi smo osigurali tačne i ažurirane informacije, ne možemo garantirati da je sadržaj stranice tačan i cjelovit u momentu kada ga Korisnik koristi, niti možemo garantirati da će sadržaj biti cjelovit i tačan nakon proteka izvjesnog vremena. Iz ovog sadržaja ne proizilaze nikakva prava niti obaveze.

 

SFF nije odgovoran za (a) štetu prouzrokovanu netačnim, nepotpunim ili nedostupnim sadržajem; (b) štetu nastalu korištenjem sadržaja; i/ili (c) štetu nastalu zbog problema prouzrokovanog ili svojstvenog širenju informacija putem interneta kao što su neispravno funkcioniranje ili prekidi, odnosno greške i zakašnje informacije ili usluge od strane SFF-a ili pak informacija od Korisnika prema SFF-u putem web stranice ili bilo kojeg drugog elektronskog medija.


Dostupnost

SFF nastoji učiniti svoju web stranicu i njen sadržaj što dostupnijom, ali pri tome ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice (privremene) nedostupnosti web stranice i/ili (dijelova) sadržaja.


Hiperveze (Hyperlinks)

Hiperveze na web stranici SFF-a vode do web stranica i/ili servera koje održavaju druga lica. SFF ne garantira i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajima na tim stranicama i/ili serverima.


Intelektualna svojina

Web stranica i različiti elementi sadržaja, uključujući tekstove, fotografije, zaštitne slogane, logotipe, fotografska i grafička rješenja web stranice, intelektualno su vlasništvo SFF-a i/ili lica koja su to pravo prenijela na njega. Zabranjeno je umnožavanje ili objavljivanje sadržaja bez pismenog odobrenja SFF-a, osim kada je tehnički neophodno konsultirati web stranicu i sadržaj i koristiti ga u skladu sa ovim uvjetima.

SFF zadržava pravo da ne postavi određene linkove na svoju web stranicu, posebice na dijelove koji nisu na početnoj stranici (deep links) ili na linkove koji vode na stranice na kojima korisnici vide web stranicu SFF-a u okviru neke druge stranice (framed links).


Informacije upućene SFF-u

SFF ne može garantirati da će elektronska pošta ili druge elektronske poruke upućene na adresu SFF-a biti blagovremeno zaprimljene i obrađene, te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nezaprimljene ili kasno pristigle pošte, odnosno za neobrađivanje ili zakašnjelo obrađivanje iste.

 

Korisnik je saglasan da SFF može slobodno raspolagati informacijama koje mu je dostavio i garantira da te informacije ne ugrožavaju prava trećih lica.

 

SFF zadržava pravo izmjene i/ili brisanja informacija koje Korisnik dostavi putem web stranice u slučaju da je informacija koja je ponuđena ili već postavljena na stranicu u suprotnosti sa zakonom, interesima drugih korisnika interneta, trećih lica ili općim uvjetima SFF-a.


Izmjene

SFF zadržava pravo da, djelomično ili u cijelosti, izmjeni sadržaj ove web stranice bez prethodnog obavještenja.


Primjenjivi zakon i nadležni sud

Ovi uvjeti korištenja web stranice SFF-a podliježu zakonu Bosne i Hercegovine. Sporovi vezani za uvjete i/ili korištenje web stranice SFF-a rješavaju se isključivo pred nadležnim sudom u Sarajevu.