Navigacija

Igrani film

JEREMY IRONS
Predsjednik žirija / glumac, Velika Britanija
FREDERIC MAIRE
Umjetnički direktor Locarno Film Festivala, Švicarska
OZGU NAMAL
Glumica, Turska
ANDREA ŠTAKA
Rediteljka, Švicarska, Hrvatska
MEINOLF ZURHORST
Rukovodilac filmskog odjela ZDF/ARTE, Njemačka