Navigacija

Srce Sarajeva za najbolji studentski film

POSLJEDNJI POZIV/ LAST CALL

Mađarska 
Režija: Hajni Kis
Novčanu nagradu u iznosu od 1.000 € obezbjeđuje Vijeće za regionalnu saradnju.