Navigacija

Partnerske kategorije

VIP Klub sponzora
Ovu kategoriju, ujedno i glavnu, čini maksimalno 10 sponzora.
Zvanični sponzori
U ovoj grupi sponzora su sponzorske ponude posebno kreirane, koncipirane na takav način da zadovolje mogućnosti i želje partnera, kao i realne potrebe Festivala.
Sponzori
Sponzori uživaju sve privilegije ponuđenih sponzorskih paketa i postaju zvanični partner Festivala.
Partneri
Pokrovitelji posebnih programa Festivala.