Navigacija

Partneri

Pokrovitelji posebnih programa Festivala.

Primjeri takvih aktivnosti: Razgovor sa…, zvanični prijemi Festivala, Festivalska TV, zvanične nagrade Festivala, specijalni programi kao što su  Talent Sarajevo, Sarajevo grad filma i mnnogi drugi.
 
Ovo su posebno kreirane sponzorske ponude, koncipirane na takav način da zadovolje mogućnosti i želje partnera, kao i realne potrebe Festivala.
 
Vizibilitet kroz festivalske publikacije, određene festivalske štampane materijale, trailer Festivala, te odredjene PR aktivnosti je također zagarantovan.