Navigacija

LAURENCE REYMOND

članica selekcijskog komiteta Directors’ Fortnight u Cannesu, Francuska

LAURENCE REYMOND

Proteklih osam godina svoje karijere, Laurence Reymond je bila angažirana u različitim distribucijskim kućama poput Ad Vitam, gdje se bavila kinima u Francuskoj, ili Le Pacte, gdje je bila angažirana na poslovima koprodukcija. Tokom 2011. imenovana je za selektoricu European Middle Lenght Film Meetings u Briveu. Reymond se bavi i filmskom kritikom, te objavljuje u brojnim filmskim časopisima i na web portalima poput Cinéastes, Score i Fluctuat.net.