Navigacija

Kratki film

ERMIN BRAVO
glumac, Bosna i Hercegovina
NIKOLA LJUCA
režiser, Srbija
LAURENCE REYMOND
članica selekcijskog komiteta Directors’ Fortnight u Cannesu, Francuska