Navigacija

Kratki film

Cilj ovog programa je otkrivanje i promoviranje talentovanih mladih autora, koji svojim filmovima mijenjaju svijet ili iskazuju svoje stavove o načinu na koji se svijet mijenja. 
Filmovi kratkog metra uvijek su bili posebna kategorija u kinematografijama regiona, često forma po kojoj su ove kinematografije bile poznate i priznate u svijetu filma. 
Filmovi u ovoj sekciji takmiče se za Nagradu za najbolji kratki film, a u konkurenciji su i za direktnu nominaciju Evropske filmske akademije u kategoriji kratkog filma.