Navigacija

AUDRIUS STONYS

režiser, producent, Litvanija

AUDRIUS STONYS

 Nezavisni filmski režiser i producent, Audrius Stonys, u filmografiji ima 19 filmova. Njegova ostvarenja nagrađena su brojnim priznanjima širom svijeta. Film EARTH OF THE BLIND dobitnik je Nagrade Evropske filmske akademije za najbolji dokumentarni film 1992. godine. Od 2004. do 2005. predavao je na Evropskom filmskom koledžu u Danskoj. Predavao je i držao masterclasse u Calcutti, Tokiju, Moskvi, Beogradu, Barceloni, San Franciscu, Carpi Modeni i Parizu. Član je Evropske dokumentarističke mreže i Evropske filmske akademije.