Navigacija

Guillaume de Seille

producent (Francuska)

Guillaume de Seille rođen je 1968. u Francuskoj. Nakon što je po vlastitom scenariju režirao dva nagrađivana kratka filma, deset je godina radio pri Odjelu za film francuske kablovske televizije Canal+, gdje je bio zadužen za pretprodaju francuskih i evropskih filmova. Nekoliko godina radio je kao direktor za nabavku programa pri Odjelu za kratki film Canala+, a bio je angažovan i kao umjetnički producent francuskog javnog emitera France 2. De Seille je učesnik EAVE trening programa, član Evropske filmske akademije, Azijsko-pacifičke filmske akademije, te akademija Cesar i SPI u Francuskoj. Direktor je producentske kuće Arizona Productions, sa sjedištem u Parizu, koja prvenstveno producira dugometražne art-house filmove perspektivnih inostranih filmskih autora.