Navigacija

EVA VEZER

generalna menadžerica Mađarske filmske unije, Mađarska

EVA VEZER

Eva Vezer u filmskoj industriji i marketingu radi od 1978., a u njenoj bogatoj biografiji su i angažmani u Budapest Film Distribution and Exhibition Company, zatim u UIP-Duna Filmu gdje je imala udjela u organiziranju prve mađarsko-američke distributerske kompanije u Mađarskoj. Članica je brojnih internacionalnih organizacija poput Eureka Audiovisual, European Audiovisual Observatory, European Film Academy, European Film Promotion, MEDIA Committee of the European Commission, Experts’Committee of Europa Cinemas. Od ove godine Eva Vezer obavlja i funkciju predsjednice European Film Promotion.