Navigacija

ERWIN VAN ‘T HART

selektor programa za kratki film International Film Festivala Rotterdam, Holandija

ERWIN VAN ‘T HART

Nakon studija na Umjetničkoj akademiji AKI u holandskom Enschedeu, te studija povijesti umjetnosti na Univerzitetu u Amsterdamu, Erwin van ‘t Hart radio je u odjelu za film Političkog i kulturnog centra De Balie. Na toj je poziciji doprinio razvoju nekoliko programa za kratki film i video. Nakon angažmana u De Balieu, prelazi u holandsku kompaniju za distribuciju kratkog filma Filmbank, gdje je kao kustos sudjelovao u organizaciji i izgradnji retrospektivnog programa holandskog eksperimentalnog filma D-Light, a potom i u izdavanju knjige ‘MM2: Eksperimentalni film u Holandiji od 1960.’