Navigacija

Emilie Bujès

Umjetnička direktorica međunarodnog filmskog festivala Visions du Réel u Nyonu (Švicarska)

Emilie Bujès
Emilie Bujès od 2017. obavlja funkciju umjetničke direktorice međunarodnog festivala dokumentarnog filma Visions du Réel u Nyonu, za koji je prethodno, od 2012, radila kao programska selektorica. Angažovana je kao programska savjetnica programa Directors' Fortnight filmskog festivala u Cannesu, te kao ekspertica Švajcarskog filmskog fonda visions sud est.
 
Prethodno je radila kao zamjenica umjetničkog direktora Međunarodnog filmskog festivala La Roche-sur-Yon (2014–2016) i članica 'Image/mouvement' komisije Francuskog državnog centra za vizuelnu umjetnost (CNAP). Također je radila kao kuratorica u Centru za savremenu umjetnost u Ženevi (2010–2014) i saradnica na planiranju programa različitih filmskih festivala i umjetničkih institucija poput programa Forum Expanded filmskog festivala u Berlinu, Centra za savremenu umjetnost (CAC) u Vilniusu, Festivala alternativnog filma i muzike u Lozani, festivala Transmediale u Berlinu, te umjetničke galerije Forde u Ženevi. Radi kao predavačica u Školi za umjetnost i dizajn u Ženevi i na Univerzitetu za umjetnost u Bernu. Dobitnica je Švajcarske umjetničke nagrade za kuratore za 2014.