Navigacija

Christoph Terhechte

Direktor programa Forum, Berlinale (Njemačka)

Christoph Terhechte

Christoph Terhechte je rođen 1961. u gradu Münsteru, u Vestfaliji. Studirao je političke nauke i novinarstvo na Univerzitetu u Hamburgu, a od 1984. godine je radio kao filmski novinar. Počeo je 1987. raditi kao autor za dnevni list “Taz” u Hamburgu. Godine 1988. je odselio u Pariz na dvije godine, gdje je radio kao freelance novinar. Do 1990. također je radio kao filmski selektor i urednik za European Low Budget Film Forum u Hamburgu. Godine 1991. postao je urednik za film u berlinskom gradskom magazinu “Tip”. Christoph Terhechte je bio član selekcione komisije Foruma od kraja 1997. U junu 2001. postavljen je na mjesto šefa ove sekcije Berlinalea.