Navigacija

CHRISTIAN JEUNE

direktor filmskog odjela Cannes Film Festivala, Francuska

CHRISTIAN JEUNE

Christian Jeune je svoje bogato iskustvo i stručnost stekao radeći godinama za vodeći filmski festival u svijetu, Cannes Film Festival. Zadužen je za njegovo predstavljanje u inostranstvu i za pronalaženje filmova, posebno s područja Azije. Timu najprestižnijeg svjetskog festivala pridružio se 1983. Na početku je radio u press službi, a od 1995. rukovodilac je Filmskog odjela. Zadužen je za proces predselekcije i selekciju filmova. Blisko surađuje sa Gilles Jacobom, direktorom Kanskog filmskog festivala, i Thierry Fremauxom, umjetničkim direktorom, koji se smatraju jednim od najutjecajnijih ljudi u svijetu filmske industrije. Zaslužan je za prijevod više od stotinu filmova s engleskog na francuski jezik.