Navigacija

Chris Dercon

Direktor galerije Tate Modern (Velika Britanija)

Chris Dercon

Chris Dercon je direktor muzeja, teoretičar kulture i slobodni producent kulture, s posebnim interesovanjem za umjetnost u vremenu. Dugo je Dercon radio u belgijskoj i holandskoj TV industriji kao voditelj, scenarist i tvorac dokumentaraca o kulturi, uključujući STILL A NOVEL za VPR, Hilversum, 1996. Tokom osamdesetih je u Bruxellesu predavao video i kinematografiju. Devedesetih je, kao direktor muzeja u Rotterdamu, blisko sarađivao s Međunarodnim filmskim festivalom u Rotterdamau. S direktorom festivala, Simonom Fieldom, razvio je seriju EXPLODING CINEMA, koja je predstavljala radove eksperimentalnih reditelja poput Shirin Neshat i Stevea McQueena. U saradnji s Ideale Audience iz Pariza, radio je na ELEGIE D’UN VOYAGE Aleksandra Sokurova. Dercon je radio na PRIMITIVE Apichatponga Joea Weerasethakulova, što je poslužilo kao pilot-projekat za Joeov proslavljeni film UNCLE BOOMHEE, zajedno s Illuminations Films u Londonu. Dercon je bio angažiran i na raznim projektima i prezenta-cijama s proslavljenim TV i filmskim rediteljima. Od 2011. je direktor Tate Moderna, gdje zajedno s Tateovim kustosima za film, Stuartom Comerom, Georgeom Clarkom i Andreom Lissoni, snažno zagovara umjetnički film iz globalne perspektive. Bio je član žirija na filmskim festivalima u Bruxellesu, Rotterdamu i Locarnu.