Navigacija

Akreditacije

Akreditacije

Počela je Early Bird registracija za akreditacije 28. Sarajevo Film Festivala

Festivalski dani su jedinstvena prilika za ostvarivanje i učvršćivanje kontakata, ali i za nezaboravno druženje s brojnim filmskim profesionalcima i publikom.

Sarajevo Film Festival Vam nudi sljedeće akreditacije:
- Industry akreditacija - namijenjena filmskim profesionalcima koji planiraju da, pored gledanja filmova i druženja na festivalskim događajima, prate i program CineLink Industry Days.
- Festivalska akreditacija - namijenjena filmskim profesionalcima i umjetnicima koji planiraju da prate filmski program i povezane događaje.
- Studentska akreditacija - namijenjena svim srednjoškolcima i studentima.
- Press akreditacije – za predstavnike medija – prijave se otvaraju uskoro.

Još jedan od načina da upotpunite iskustvo na Sarajevo Film Festivalu su specijalni paketi sa još više pogodnosti - Sarajevo Film Festival Golden Card!

Detaljniji pregled pogodnosti, kao i kupovinu akreditacija možete obaviti OVDJE ili nas kontaktirajte na info@sff.ba ili goldencard@sff.ba.

Early Bird registracija: od 1. do 10. jula 2022.
Regularna registracija: od 11. do 31. jula 2022.
Last-minute registracija: od 1. do 11. augusta 2022.

Dobrodošli na 28. Sarajevo Film Festival od 12. do 19. augusta 2022. godine!Studentska

Festivalska

Industry

Broj karata dnevno

3

3

3

Pristup programu “Kafa sa…”

X

X

X

Pristup programu “CineLink Talks”

X

X

X

Welcome bag

X

X

X

Personalizirani rasporedX

Industry networking eventiX

Rana registracija

(01.7. - 10.7.)

60 BAM

(30 EUR)

BiH Filmski Student: 30 BAM

(15 EUR)

100 BAM

(50 EUR)

140 BAM

(70 EUR)

Regularna registracija

(11.7. - 31.7.)

80 BAM

(40 EUR)

BiH Filmski Student: 40 BAM

(20 EUR)

120 BAM

(60 EUR)


160 BAM

(80 EUR)

Last minute registracija

(1.8. - 11.8.)

100 BAM

(50 EUR)

BiH Filmski Student: 50 BAM

(25 EUR)

140 BAM

(70 EUR)

200 BAM

(100 EUR)

Tokom Festivala


120 BAM

(60 EUR)

BiH Filmski Student: 60 BAM

(30 EUR)

160 BAM

(80 EUR)

240 BAM

(120 EUR)


Early Bird registrations for the 28th
Sarajevo Film Festival are open

Festival days are a unique opportunity for establishing and strengthening contacts and unforgettable socializing with numerous film professionals and audiences.

Sarajevo Film Festival is offering you:
- Industry Accreditation - designed for film professionals who plan to, in addition to watching movies and socializing at festival events, follow the CineLink Industry Days program.
- Festival Accreditation - the best option for film professionals and artists who plan to follow the film program and related events.
- Student Accreditation - intended for all high school and college students.
- Press Accreditation – for media representatives – registration is starting soon.

Another way of fully experiencing the Festival are exclusive packages with even more privileges - Sarajevo Film Festival Golden Cards!

A more detailed overview, as well as the purchase of your accreditations, can be done HERE or contact us at info@sff.ba or goldencard@sff.ba.

Early Bird registration: from 1st July to 10th July 2022
Regular registration: from 11th to 31st July 2022
Last-minute registration: from 1st to 11th August 2022

Welcome to the 28th Sarajevo Film Festival from 12th to 19th August 2022!


Student

Festival

Industry

Daily tickets

3

3

3

Access to the "Coffe with..." program

X

X

X

Access to the “CineLink Talks” program

X

X

X

Welcome bag

X

X

X

Personalized scheduleX

Industry networking eventsX

Early registration

(01.7. - 10.7.)

60 BAM

(30 EUR)

BiH Film Student: 30 BAM

(15 EUR)

100 BAM

(50 EUR)

140 BAM

(70 EUR)

Regular registration

(11.7. - 31.7.)

80 BAM

(40 EUR)

BiH Film Student: 40 BAM

(20 EUR)

120 BAM

(60 EUR)


160 BAM

(80 EUR)

Last minute registration

(1.8. - 11.8.)

100 BAM

(50 EUR)

BiH Film Student: 50 BAM

(25 EUR)

140 BAM

(70 EUR)

200 BAM

(100 EUR)

During the Festival


120 BAM

(60 EUR)

BiH Film Student: 60 BAM

(30 EUR)

160 BAM

(80 EUR)

240 BAM

(120 EUR)