Navigacija

Objave

Preuzmite oficijelnu SFF aplikaciju!

Oficijelna SFF aplikacija sadržava:

·        kompletnu listu filmova
·        kompletan raspored projekcija
·        listu svih filmova koje možete pretraživati po naslovu i lokaciji projekcije
·        detaljan kalendar SFF evenata listiranih po datumu i mjestu održavanja
·        mapu SFF lokacija
·        redovno ažurirane vijesti
·        poveznice na sve SFF socijalne mreže

 

Vijeće Evrope usvojilo Preporuku o rodnoj ravnopravnosti u audio-vizuelnom sektoru
Finalni izvještaj 23. Sarajevo Film Festivala
Autorica Naj fotke 23. Sarajevo Film Festivala je alzira_lejla!
Dnevni raspored projekcija - Dan 8
Nagrada publike 23. Sarajevo Film Festivala